CASE REPORT:
CO2RE LASER

Behandeling van rhinophyma met de CO2RE laser

Behandeling rhinophyma met de CO2RE laserRhinophyma is een progressieve aandoening van de (epi)dermis van de neus, die zich voornamelijk openbaart bij oudere blanke mannen. Rhinophyma verdwijnt nooit uit zichzelf en kan leiden tot psychosociale problematiek. Een therapie voor het reduceren van rhinophyma is dan ook wenselijk.

In dit casereport is een 65-jarige mannelijke patiënt met een matig stadium van rhinophyma (stadium 2) in Kliniek Alphen behandeld met de CO2RE laser (Syneron Candela). Anderhalf jaar na de eerste behandeling is aan de hand van klinische fotografie een duidelijke reductie zichtbaar van het nodulair hypertrofisch weefsel en van talgklierhyperplasieën. Daarnaast is een verbetering te zien in poriestructuur. Zes weken na de tweede behandeling is voornamelijk een verbetering te zien aan de contouren van het distale gedeelte van de neus.

De patiënt heeft zijn tevredenheid beoordeeld met een 10 (zeer tevreden) op de visueel analoge schaal. In tegenstelling tot eerder uitgevoerd onderzoek, waarbij de patiënttevredenheid eveneens hoog was, zijn in deze casus geen bijwerkingen geconstateerd. De gebruikte CO2RE laser in deze casus beschikt over een radiofrequente digital super pulse (RF-excited), waardoor bijwerkingen beperkt zijn en de hersteltijd relatief kort is. Hoewel de resultaten in deze casus positief zijn, is de bewijskracht van de tot heden uitgevoerde onderzoeken naar de effectiviteit van de CO2 laser bij rhinophyma, nog te beperkt.

Klik hier om de volledige case report te lezen.

Aanvullende informatie over de Candela™ CO₂RE is te vinden op de website van Syneron Candela. Uiteraard kunt u ook direct contact opnemen met ons kantoor op telefoonnummer +31(0) 162 74 44 44 of via het contactformulier. Wij helpen u graag.